Austin Distel W D1 Lrb9 Oe Eo Unsplash 1

Welke leerervaringen neemt u als leidinggevende mee naar het "nieuwe normaal" ? Doe hier de gratis minisurvey in uw organisatie !

05 May, 2020

We hebben met zijn allen ongewone maanden achter de rug. Als leidinggevende was het met de voeten in de modder. Wendbaar-leiderschap-in-actie. En dat geeft naast de moeilijke horden, vaak ook verrassende leerinzichten. Deze mini-survey peilt naar beiden. Wat was lastig ? Wat zijn leerervaringen die leidinggevenden meenemen ? En wat kan leidinggevenden ondersteunen in de volgende stappen naar het "nieuwe normaal" ?

Wilt u weten hoe uw leidinggevenden dit ervaren in uw organisatie/bedrijf ? Wat zij verder nodig hebben aan ondersteuning ? Dan kan u gratis deze mini-enquête (invultijd: ca. 5’) verspreiden onder uw leidinggevenden. Wij bezorgen u nadien het resultaat !

Hoe ziet de mini-survey eruit ?

Een voorbeeld van de opbouw kan u bekijken via deze link
https://forms.gle/q8tCefagkHnjpwRD6 (gebruik deze voorbeeldlink niet om te verspreiden in uw organisatie, zie verder)

Hoe invullen voor uw organisatie ?

- mail uw vraag voor een mini-survey door aan [email protected]
- wij sturen u een link door specifiek voor uw organisatie/bedrijf
- laat ons weten welke deadline u intern hebt afgesproken (wordt opgenomen in de link)
- na verloop van de deadline mailen wij gratis het overzicht van de antwoorden door naar u als contactpersoon
- u bepaalt zelf hoe u hier verder mee aan de slag gaat in uw organisatie/bedrijf

Leren van elkaar

Bedoeling is om de de resultaten over alle organisaties heen te globaliseren en over alle deelnemende organisaties te delen (we anonimiseren uiteraard de naam van de organisaties). Dit heeft als voordeel dat u de gegevens van uw organisatie kan vergelijken met het geheel. En dat op die manier organisaties en hun leidinggevenden kunnen leren van elkaar. Indien u niet wil dat de gegevens van uw organisatie mee worden opgenomen in de globale resultaten, gelieve dit ook expliciet aan te geven in uw mail.

De gegevens van uw organisatie worden GDPR-conform behandeld.