Jehyun Sung 6 U5 Aem Qiajg Unsplash

Leidinggeven in tijden van Corona … Over “managing uncertainty” en leidinggeven op afstand

20 April, 2020

Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij (stijl)flexibel is, wendbaar kan omgaan met verandering, strategisch kan denken, maar ook voldoende hands on is, pro-actief kan inspelen op verandering in de omgeving, en nog vele andere... Al deze competenties en vaardigheden krijgen plots een clichématige bijklank … Zeker op een moment dat de harde realiteit van een crisis als deze, de vertrouwde (en soms vermeende) beheersbaarheid van dashboards, balanced scorecards, KPI’s e.a. genadeloos onderuit haalt.

“VUCA” is meer dan ooit aan de orde. Volatiel (V), onzeker (U), complex (C) en ambigu (A) is het minste dat je kan zeggen over deze crisis. En hoe ze is binnengeslopen als een dief in de nacht en ons socio-economisch leven heeft ontwricht. We voelen de consequenties dagdagelijks in ons professioneel en gezinsleven. En ook in het leidinggeven aan teams. “Managing uncertainty” is de uitdaging van de dag. Zo dienden vele leidinggevenden technische werkloosheid aan te kondigen in hun teams. Geen prettige boodschap. Daarnaast komen vele vragen, emotionele reacties en bezorgdheden van medewerkers op je bord, waar je zelf ook mee zit en (nog) geen antwoord kan op geven. Frustrerend vaak omdat je wil helpen en duidelijkheid geven.

Leestip: 11 strategieën ivm managing uncertainty https://www.weforum.org/agenda/2015/09/11-strategies-successful-leaders-use-to-overcome-uncertainty/

Hoewel heel wat organisaties al ervaring hadden met (deeltijds) telewerk, heeft de coronacrisis gezorgd voor een exponentiële versnelling. Thuis- en telewerk blijken door de noodzaak der dingen weliswaar haalbaarder dan gedacht. Tegelijk brengt het full time leidinggeven op afstand een resem (nieuwe) vragen en uitdagingen met zich mee: hoe hou je op een goeie manier vinger aan de pols met je team op afstand ? hoe hou je de spirit erin ? hoe zorg je ervoor dat teamleden niet geïsoleerd geraken ? hoe ga je om met resultaatverwachtingen nu veel medewerkers gezin en werk combineren overdag en mensen zich vaak ook emotioneel belast voelen ? Wat is een goeie manier om te plannen, te prioritiseren, afspraken te maken, zaken uit te wisselen ? En hoe zorg je ervoor dat je zelf contact kan houden met je collega-leidinggevenden ? En het zal je maar overkomen dat je uitgerekend op 15 maart of 1 april in dienst bent getreden als nieuwe leidinggevende en via Zoom of Teams je kennismakingsronde moet houden met je teamleden, je eerste teammeeting moet leiden...

Leestip:7 tips voor leidinggeven op afstand https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/healthy-university--at-home/leidinggeven-op-afstand

Naast de complexiteit in het leidinggeven zelf, vraagt leidinggeven op afstand ook om andere systemen en technologieën. De meeste teams zijn ondertussen vertrouwd met videoconferentietools als Teams, Zoom, Whereby e.a. Daarnaast is het vaak nog zoeken naar bijkomende, eenvoudige oplossingen om vlot digitaal samen te werken, documenten te delen, ideeën uit te wisselen, te plannen en afspraken te maken of een workshop te faciliteren. De digitale tools krijgen door corona een platform van formaat.

Leestip: een intro in 10 digitale tools voor overleg en uitwisseling Intensio

Goeie moed verder en zorg ook goed voor jezelf !