Co Facilitator

Leren online faciliteren / modereren: het geschenk van een co-facilitator

15 September, 2020

Faciliteren van online meetings, workshops of trainingen, het is een hele leeruitdaging. Vooreerst mis je het fysieke contact, de directe verbale en non-verbale feedback, het is moeilijker om deelnemers te “lezen”, weerstand of gevoelige thema’s bespreekbaar te maken enz.

Daarnaast stellen zich ook een aantal uitdagingen op digitaal vlak die online neofieten behoorlijk wat kopzorgen kunnen opleveren zoals bvb. de stabiliteit en performantie van de WiFi-verbinding, de meeting-/webinarsoftware, de verschillende standaarden binnen verschillende organisaties, het onder de knie krijgen van de meeting applicatie en andere digitale tools, het schakelen tussen schermen en toepassingen, enz. Om jezelf wat comfort te gunnen in je leerproces, is een co-facilitator een geschenk uit de hemel.

Hieronder een aantal voordelen en tips.

Technische ondersteuning

Tijdens een online sessie kan een co-facilitator instaan voor de technische zaken en jou op die manier ontlasten. Deelnemers die niet aangelogd geraken, uitval van een verbinding, een deelnemer die klank heeft maar geen beeld (of omgekeerd), een deelnemer die last ondervindt ivm een app, enz. Geef in de uitnodiging telefoonnummer en e-mail door van je co-facilitator. Vermeld dit ook nog eens bij de opstart van de online sessie.

Een andere tip in dit verband is om met collega’s die online sessies faciliteren (hetzij als voorzitter, procesbegeleider, trainer of coach …) een gedeeld bestand aan te leggen van typische technische problemen die je tegenkomt en welke oplossing je eventueel gevonden hebt.

Tweede paar ogen

Op een scherm vallen ook veel informatie en prikkels te capteren: de reacties op gezichten van deelnemers, chatberichten die ondertussen binnenkomen, handen die opgestoken worden, … Wat je zelf niet gezien hebt als procesbegeleider kan de co-facilitator als een soort sidekick aangeven.

Deelnemersscherm

Eén van de moeilijkheden als beginnend online facilitator is: wat heb ik op mijn scherm als procesbegeleider en wat zien de deelnemers nu ? Tip is dat de co-facilitator naast je zit en is aangelogd als deelnemer, waarbij je voortdurend kan checken wat deelnemers op een bepaald moment op hun scherm zien.

Lerende feedback

Een co-facilitator kan meer vanuit helicopterview meevolgen en zo het hele proces observeren. Zelf zit je er als facilitator immers helemaal in (al of niet met zweethanden). Dit maakt dat je co-facilitator na afloop heel waardevolle feedback waaruit je kan leren voor een volgende sessie: wat heeft goed gewerkt ? hoe was de opbouw ? wat was duidelijk of onduidelijk ? hoe kan je nog anders/beter inspelen op reacties van deelnemers ? op welke andere manieren zou je de interactie nog kunnen stimuleren ? …

Fysiek of online ?

In de context van een leerproces is het meest handig dat de co-facilitator fysiek naast je zit (zie voorbeelden hierboven). Werk je online samen, organiseer dan een “kanaal” waarmee je met zijn tweeën apart kunt uitwisselen: sms, een apart chatkanaal, een aparte breakoutroom, …

Pauzeer regelmatig of indien nodig

Sowieso is het raadzaam om tijdens online sessies regelmatig te pauzeren. Deze pauzes geven ook de ruimte om uit te wisselen met je co-facilitator. Durf ook pauzes inlassen, gewoon wanneer het nodig is. Bvb. er duikt een technisch probleem bij een toepassing of app die je wil gebruiken en die zich niet onmiddellijk oplost. Durf hier gerust een “technische pauzes” in te lassen. Deelnemers vinden dit totaal niet vreemd en staan meestal niet weigerachtig tegenover een extra pauze 😉

Zelf leren online faciliteren ?
Klik dan hier voor meer info !