Onze missie

Wat doen wij

De missie van intensio is 'Facilitating Sustainable Development'.

Intensio ondersteunt organisaties (zowel in de profit- als de non-profitsector) bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor organisatie-, team- en/of individuele ontwikkelingsvragen. Uitgangspunt hierbij is de combinatie productiviteit én welzijn. Op die manier wil Intensio samen met haar klanten een zichtbare bijdrage leveren aan een duurzame, genetwerkte samenleving.

Onze waarden

Wat vinden wij belangrijk

Onze visie

Waar streven wij naar

Als solution facilitators bouwen wij in co-creatie met de klant en andere relevante stakeholders, gedragen oplossingen die gericht zijn op continue verbetering en wendbaarheid van teams en organisaties. Hierbij is MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een referentiekader én tool om mensen, teams en organisaties uit te dagen om creatieve en lange termijnoplossingen te vinden in de doorsnede van People, Planet en Profit.

We benaderen uitdagingen en vragen van klanten vanuit een breedhoeklens en verkennen nieuwsgierig de verschillende spelers en elementen in hun ruimere, interrelationele context. Dit resulteert in interventies met lange termijneffecten, waarbij het proces minstens even belangrijk is als de concrete output.

Hiermee beogen we bij iedereen die betrokken is een verrijkt blikveld, met nieuwe invalshoeken, manieren van kijken, ervaren en doen. Deze verruimde kijk inspireert mensen over de grenzen van het concrete proces/project heen en brengt zo een netwerk van contacten in beweging. Op die manier leveren we een bijdrage aan een (mondiale) samenleving-in-ontwikkeling.

Ons team

Het gezicht achter het bedrijf
Johan Snellinckx
Johan Snellinckx

Johan is zaakvoerder en bezieler van Intensio. Hij heeft het grootste deel van zijn loopbaan gewerkt in de context van learning & development, zowel in de privé als in overheids- en non/social profit organisaties. Hij is een enthousiaste facilitator & trainer met een brede belangstelling voor procesbegeleiding, team- en organisatieontwikkeling, leiderschap, change en communicatie.

Zijn passie is om samen met klanten en deelnemers te onderzoeken hoe een vraag of (leer)uitdaging in een team of een organisatie aan te pakken en op die manier tot nieuwe (zelf)inzichten te komen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, aangepaste structuren te ontwikkelen, helderheid te creëren in rollen en verantwoordelijkheden, tot een meer effectieve samenwerking te komen, ...


Onze netwerkpartners

Zij staan samen met ons klaar voor u
Omdat wij overtuigd zijn dat iedereen zijn expertise heeft, werkt Intensio samen met verschillende complementaire deskundige partners. Samen vormen we Spin-On, een netwerk van ondernemingen die de evidence based aanpak onderschrijft en dezelfde waarden deelt. Op die manier willen we onze klanten nog beter ondersteunen, afhankelijk van de specifieke noden of wensen.
Energizing people
Energizing people

Willy De Roeck is partner van Intensio. Willy is een inspirerende en resultaatgedreven management consultant met veel ervaring in management, strategische HR projecten, change en project management en individuele coaching.

Blue wise
Blue wise

Blue Wise wil in bedrijven een tastbare acceleratie op gang brengen door te focussen op strategisch belangrijk gedrag.  Met een strategisch gedragstraject vertalen we met medewerkers en leidinggevenden de strategische doelstellingen naar gedrag, passen de interne context hierop aan en ontwikkelen het gewenste leiderschap. 

Evermind
Evermind

Ever Mind ondersteunt en begeleidt mensen op het werk in hun persoonlijke ontwikkeling, het verhogen van hun efficiëntie en het omgaan met veranderingsprocessen.

Innerlink
Innerlink

Innerlink is een partner inzake talentontwikkeling. Tot de activiteiten van Innerlink behoren kwaliteitsvolle en inspirerende opleidingen, coachingtrajecten (zowel individueel als op teamniveau) en intervisie.

Lako
Lako

Lako ondersteunt organisaties in leadership en executive coaching, teamcoaching, intervisie en supervisie. Daarnaast is Lako een partner in trainingen rond communicatievaardigheden, emotionele intelligentie en coachend leidinggeven (zowel NL als FR).