Trainingen

Intensio heeft heel wat expertise ontwikkeld op vlak van faciliteren van groepen, leerprocessen, leiderschapsontwikkeling, change en communicatievaardigheden in brede zin. Daarbij wordt een blended aanpak gehanteerd met een mix aan digitale en live leermomenten.

In company (blended) leertrajecten worden steeds uitgewerkt op maat in co-creatie met de klant.

Klik hier om info te vragen of uw maatwerkvraag te formuleren of bel 0486 28 99 54

Klik hier voor de kalender van open trainingen

Programma's

Intervisie / co-development
Programma's op maat
Online faciliteren van workshops en vergaderingen
Blended leertrajecten (live + online)
Coachend feedback geven
Verbindend communiceren in zelfsturende teams
Waarachtig communiceren in verbinding met jezelf en de ander
Leading and managing change
Innovatief leiderschap
Effectief en efficiënt vergaderen
Faciliteren van groepen - basis

Voor info of een maatwerkvraag