You X Ventures Oalh2 Moj Uuk Unsplash

Tools in faciliteren

16 March, 2020

In organisaties gaat heel wat tijd uit naar vergaderingen en werkoverleg. Vaak verlopen vergaderingen echter weinig efficiënt, wordt er nodeloos uitgeweid, worden er geen knopen doorgehakt, komt men niet tot concrete acties/resultaten…

Door een vergadering of workshop te faciliteren “vergemakkelijk” je als voorzitter/moderator dat er inbreng komt uit het héle team of de héle deelnemersgroep zodat je op een efficiënte en effectieve manier tot (een gedragen) resultaat komt.

Als facilitator kennen wij heel wat tips en tools en deze delen we graag met jullie! De komende weken zullen jullie via onze social media pagina's Facebook en LinkedIn elke week een nieuwe tool aangereikt krijgen. Deze zullen hieronder verzameld worden:

Tool 1: Brainwriting - alle varianten op een rijtje!

Tool 2: Cost Benefit Matrix

Tool 3: Opera Brainstorm

Tool 4: Quick Storm

Tool 5: Reverse Brainstorming