Photo 1464052259809 C19Ec2Ddfc5F

Op weg naar het nieuwe normaal: van of-of naar en-en

14 May, 2020

Op weg naar het nieuwe normaal: van of-of naar en-en
Een pleidooi om de dingen in een globale context te bekijken en samen creatieve oplossingen te vinden

De actualiteit en de social media staan er bol van. Verschillende visies en belevingen over Covid19, de crisis en de best mogelijke aanpak van de exit. Iedereen heeft er zowaar zijn mening over. En dat is goed want interessant om op die manier verschillende invalshoeken te leren kennen. Als meningen echter onder druk staan van onwezenlijke ervaringen als de lockdown, blijf-in-uw-kot, social distancing e.a. … krijgen ze al snel een “ik heb gelijk”-gehalte. De beleving maar zeker de gevolgen zijn immers voor iedereen anders. En als IK gelijk heb is de consequentie der logica dat de andere ongelijk heeft. En de kiem voor wij-zij is gezaaid. Zo hebben we de voorbije weken tegenstellingen kunnen beluisteren tussen het virale discours pro de volksgezondheid versus het economische discours. Het discours van fysiek welzijn versus het discours van psychisch welzijn. Het discours van de feiten en de wetenschap versus het spirituele discours en/of het discours van de complottheorieën…

Wij-zij dynamiek Het is een voedingsbodem geweest voor wij-zij-tegenstellingen op allerlei niveaus. Zowel mondiaal (“het is de fout van China”) als nationaal (“de lockdown is een aanslag op onze fundamentele mensenrechten”, “we stevenen af op een economisch bloedbad”, …). Op het niveau van bedrijven en organisaties waar wij-zij-spanningen zijn ontstaan tussen collega’s die dagdagelijks “in het speerpunt van de strijd“ staan en collega’s die thuis werken. En last but not least in gezinnen, waar meningsverschillen pro of contra voor druk kunnen zorgen bovenop andere spanningen (dicht bij elkaar zitten, financiële en andere onzekerheden, …).

Systemische breedhoeklens De realiteit is dat niemand gevraagd heeft om deze crisis (virussen laten zich nu eenmaal niet dicteren, complottheorieën niet te na gesproken). Het is op ons bord gekomen, ons mondiaal bord nog wel. Onverwacht. Onaangekondigd. En in eerste instantie, oncontroleerbaar. Het vraagt inspiratie én moed om onze oude vertrouwde lens (waarin alles klopt zoals “ik” het zie) los te schroeven en in te wisselen voor een breedhoeklens. Het is een investering, zo’n breedhoeklens, maar het biedt een totaal andere kijk. Helicopterview. Onze vertrouwde lens legt de nadruk op focus, op inzoomen en scherp stellen (letterlijk en figuurlijk). Die scherpte vertaalt zich communicatief niet zelden in boven beschreven dynamiek van gelijk en ongelijk. De systemische breedhoeklens helpt net om los te komen van de of-of benadering die ons zo is ingeprent in ons Westers denken. Ze werpt een blik op onderlinge dynamieken in de gehele (globale) context, op hoe het een het ander beïnvloedt. Ze kijkt niet vingerwijzend, maar nieuwsgierig. Ze blokkeert niet op tegenstellingen, maar surft net op de diversiteit in de diverse kijken in de groep.

Werk aan de winkel voor procesbegeleiders In de globale context is niemand “de” specialist of expert. Zeker niet rond thema’s als Covid19 die geen voorgaande kennen, althans niet in deze specifieke vorm. Kennis wordt een optelsom van brillen, expertises, diverse perspectieven, ideeën en suggesties. Inclusief de blik van de doorgaans oneerbiedig gelabelde “Jan met de pet”, die niet zelden over een gezonde dosis boerenverstand beschikt.

Vooreerst vraagt dit om een goeie vertegenwoordiging van alle relevante invalshoeken. Toegepast op de nationale exitstrategie, hoorden we bvb. al een aantal keren een pleidooi van Koen Lowet (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) om meer aandacht te hebben voor de gedragsmatige invalshoek, die alsnog niet of minstens te weinig aanwezig is.

Daarnaast hebben we zowel in nationale geledingen als in bedrijven en organisaties facilitatoren nodig die in staat zijn om diverse invalshoeken – gelijkwaardig - op tafel te krijgen. Procesbegeleiders die gevoelig zijn voor de verschillende belevingen en belangen in de transitie naar het nieuwe normaal. En die verschillende brillen, behoeften en bezorgdheden met elkaar kunnen verbinden. Die een groep durven uitdagen om de shift te maken van of-of naar en-en.

Want daar schuilen de creatieve oplossingen: het is niet zus of zo, maar zus én zo.

Hierin wel Intensio een actieve bijdrage leveren door excellente procesbegeleiders te vormen. Meer weten ? Klik hier voor meer info.